Altamira, מנהיג מפלגת העבודה והמועמד לנשיאות של חזית השמאל העיד בפני אמצעי תקשורת השונים בארגנטינה:

"מותו של Nisman מראה בבירור את הרצינות של השירות במלחמה הזאת, שבו הממשלה הלאומית אחראית בעיקר על מה שקרה. ברור שהמידע הנפיץ מאוד תובע Nisman הסכים נתוני ממשלה.שירותי המודיעין לשחק תפקיד מפתח במכסה את העניין. זה כבר קורה מאז תקיפת שגרירות ישראל, שמעולם לא נחקר ורק מיקד את תשומת לב במה שקרה בAMIA. המסיבה שלנו הייתה היחיד שנותר בשנת 1994 לקונגרס לדרוש תשובות. "

"שתיקה מההנהלה, מציגה את המשבר הפוליטי מראה בבירור העניין, כנשיא טרם התכנס רשת ארצית. במצב זה ממפלגת הפועלים דורשים פתיחת הארכיונים, לחקור פקידים מקומיים הפועלים בכיסוי זה, בשיתוף עם השירותים בחו"ל. רק בדרך זו תוכל לתת בהירות לנושא. "

חורחה Altamira שהיה בחופשה במחוז מנדוזה חזר לאותו הדרישות לבנות העיתונות על העובדה שיש לי זעזעה את העם הארגנטיני כולו.

תגיות: המשפטים, מפלגת עבודה, ארגנטינה, Nisman, שמאל, פוליטיקה