Mange kvinner klager over at deres partnere ikke betaler oppmerksomhet når de snakker. Forskere synes å ha svaret på dette eneigma: kvinner har en lengre intonasjon og en høyere tone i stemmen, som dekk mannen.

Ifølge Carlos Silva, professor i nevrologi ved sykehuset av University of Chile, har banen av de kvinnelige stemmen bøyninger en rekke mer komplisert enn den mannlige, for så å bli tydet krever aktivering av et større antall områder av cerebral cortex, som resulterer i økt energiforbruk og hjernen, derfor en større grad av utmattelse.

Parallelt understreker studiens forfatter at man ikke skal konkludere med at kvinners hjerner er bedre eller verre enn menn. "Det er så enkelt som at kvinner er mer og bedre ordforråd, har en tendens til å snakke raskere og har et bredere spekter av toner enn menn, som skal utvikles videre, matematisk, logisk, analytisk velger å snakke mindre, langsommere og i en mer flat, "sa han.

Ifølge Ricardo Alvarez, koordinator for stemmen ved Universitetet i utvikling, er stemmen til den chilenske mest skingrende i Latin-Amerika. "Dette er fordi siden jeg begynner å snakke imitere prosodi eller melodi talt," sa han.